Spänd häst?

Våra tävlingshästar är numera betydligt högre i blod och mer temperamentsfulla än för bara 10-15 år sedan. Ju mer temperament en häst har desto snabbare har den till…

Read More