Spänd häst?

Våra tävlingshästar är numera betydligt högre i blod och mer temperamentsfulla än för bara 10-15 år sedan. Ju mer temperament en häst har desto snabbare har den till…

Read More

Svårt med fokus?

Har du svårt att fokusera på tävling? Ett ganska vanligt problem- många ryttare uttrycker att de har problem med att fokusera. Ibland kan det vara ett uttryck för…

Read More