Alternativet till kontroll är tillit.

4 maj, 2016
Du kan aldrig på allvar kontrollera en häst.

Hästen väger 10 gånger så mycket som vi gör, och är väldigt mycket större. Vad hästen gör är oftast ett uttryck för hur mycket tillit den har till sin ryttare.

Det vi kallar kontroll är ett inlärt beteende som i de flesta fall räcker långt.

Det som kan göra att vi inte får den allra bästa känslan och samarbetet med vår häst är att vi försöker utöva kontroll i stället för att träna tillit. Med det menas inte att du ska släppa tyglarna och låta hästen springa som den vill, tvärtom. Men hästarna läser de subtilaste av våra signaler, de vet vad vi vill innan vi själva tänkt det klart.

Du har säkert upplevt det själv i ögonblick av totalt samförstånd med din häst.

Träna tillsammans med din häst att förfina dina hjälper.

Träna på att hästen svarar på dina signaler, till slut bara genom att du tänker dem.

När ni har tränat detta tillsammans, lita då på att det kommer att bli bra. Lita på att du har tränat upp din känsla för hästens reaktioner så att du gör det som behövs, när det behövs.

Träna upp din känsla för vilken galopp, vilket tempo du behöver rida hästen i för att nå hindren på bästa sätt. När du håller det tempot kommer du inte att behöva trixa och fixa framför hindren i onödan. Hästen känner att du litar på den och du litar på att det kommer att bli bra.

Resultat- ökad tillit från båda parter vilket ökar chansen för bättre prestation.

Det här tar tid, men inte så mycket tid som det tar att reparera och försöka hitta nya vägar till kontroll när de gamla inte räcker. För att nå de högsta klasserna behöver häst och ryttare känna stor ömsesidig tillit.