Mental styrketräning i praktiken-tvådagarskurs

Jag kommer till er och håller kurs:

Hur fungerar Mental träning och uppsutten coaching i praktiken?

Kursen lär dig att fokusera bättre på rätt saker i ridningen. Du tränar dig på att kommunicera med din häst med tanken och att få det som du vill på enklast möjliga sätt.

Du lär dig hantera nerver hos både dig själv och din häst och att inte låta överspänning förstöra för er. Öka självförtroendet och ert förtroende för varandra.

Två dagar kurs.

Dag 1 Avsutten föreläsning ” Varför blir det inte som jag vill?” därefter ridning i små grupper.

Dag två endast ridning.

Ridningen sker i små grupper om max 4 ryttare, totalt 4 grupper. Min 10 ryttare.

Ni hoppar eller rider på marken allt efter önskemål.

Träna dig på andra saker än det du vanligtvis gör. Prova att använda medveten avspänning som signal till din häst. Stärk ert gemensamma självförtroende och lär dig att tro på det du gör!

Välkommen att kontakta mig för kostnadsförslag och upplägg