Jag vill ju bara göra rätt!

22 mars, 2018

Det är inte lätt alltid. Vi har väldigt höga krav på oss själva, vi ska kunna det mesta vi tar oss för ganska omgående. När vi inte lyckas utföra någonting snabbt och elegant, ungefär som de vi ser på TV eller Youtube, så tappar många intresset och tröttnar.

Idag har vi en kultur som bygger på att alla kan göra allting och det du gör ska du vara bättre än de flesta på. Vi vill visa upp hur lyckade vi är på sociala media, och är det inte vi själva så är det våra barn.

Lärande bygger på misstag, du gör misstag, funderar på hur du kan göra bättre, gör om och så småningom lyckas du bättre. Alla försök att göra rätt är lärande, ingen går medvetet in för att göra fel!

Inom ridsporten visar sig detta på olika sätt. Många som vill göra rätt provar många olika vägar, ibland lyckades det och ibland misslyckas det. Du vet aldrig riktigt vad som gör att du lyckas ibland, därför att du gör på olika sätt hela tiden. Efter en tid har du provat många olika sätt och får fortfarande inte en bra känsla, samarbete med hästen eller bra resultat. Då finns risken att du konstaterar ”jag lär mig aldrig, jag är värdelös och jag kommer att förstöra min häst” med påföljd att du blir ännu mer otydlig och vag i din kommunikation med hästen. Din häst får sin självbevarelsedrift aktiverad därför att den känner sig inte säker med dig. Hästen behöver känna att ryttaren är säker.

Här går då hästens och ryttarens idé om säkerhet isär helt och hållet. Ryttaren fokuserar på att det som ska göras, ska göras perfekt annars är det inte bra nog. Hästen vill känna att ryttaren är säker på vad den gör, då känner den sig trygg och blir lätt att ha och göra med. Som ryttare behöver du hitta det du känner dig säker på, och börja där. Det kan vara att du rider skritt-haltövergångar i 30 min, är du nöjd så blir hästen nöjd. Många gånger skrämmer ryttarens frustration och osäkerhet hästen mer än att ett tygeltag skulle bli fel!