För många är ridningen en avkoppling från en stressig vardag, för andra är ambitionen hög med tävling på högsta nivå. Oavsett hur det ser ut för dig så ska ridningen och hästen bereda dig glädje och välbefinnande varje dag.

Att sätta upp ett mål är att låta en dröm bli verklighet!

Oavsett på vilken nivå du är så har du säkert en bild av hur du och din häst ska utvecklas tillsammans. Men ofta är inte vägen mot målet tydlig för dig, du vet inte alltid vad som behövs för att målet ska uppnås. Då blir det svårt att nå dit och risken finns att du tappar motivation. Det blir också lättare att påverkas av yttre influenser. Med ditt mål och din väg klar för dig har du lättare att inte bry dig om vad andra tycker.

När du väljer ditt mål ska du vara klar över att målet är ditt.

Inte din tränares, inte familj eller vänners mål utan ditt alldeles egna. Det ska vara något du VERKLIGEN vill, det behöver inte vara stort, men det ska innebära en utmaning. Det ska inte vara beroende av andras prestationer eller resultat, det ska alltså inte innehålla krav på en seger i en speciell tävling( vilket är helt och hållet beroende av andras resultat och prestationer).

Ligger ditt mål långt fram i tiden? Skapa delmål som utgör avcheckningar på vägen och en möjlighet att fira!

Här finns några punkter för att sätta upp ett mål. Målet ska skrivas ned och innehålla följande :

  • Det ska vara en utmaning. Utmaningar stimulerar och attraherar oss.

 

  • Det ska vara tidsbestämt, när ska det uppnås? Det är viktigt att sätta en tidsgräns för när något ska hända.

 

  • Det ska vara tydligt och mätbart, lätt att förstå. För att du tydligt ska förstå när målet nås, t.ex en nivå på tävling eller höjd på hinder eller liknande.

 

  • Realistiskt och genomförbart. Det här är olika för alla, kom ihåg det ska inte vara något som du redan kan eller gör- ett mål är inte att vara säker, du behöver kliva ur komfortzonen!

 

  • Komma från hjärtat heart-29328_1280 Det allra viktigaste för att något mål ska uppnås är att du verkligen vill att det ska hända.

Ju mer tydlig du blir med ditt mål desto större motivation får du!