Enkla hoppskolan # 3

14 november, 2016

Nu går vi vidare med nästa del av hoppningen. När galoppen är klar, du och hästen är överens om vilket tempo ni ska använda. Då kommer själva anridningen.

Här är det viktigt att ryttaren håller sig lugn och inte ändrar galoppen. Träna på att lita på den galopp du har bestämt dig för. Hästen har ett spann på ca ett galoppsprång, ungefär 3 meter som den kan variera avsprånget på. Börja träna på låga hinder som du känner förtroende för att klara.

Ryttarens uppgift är att hålla reda på galoppen och vägen- hästens uppgift är att hoppa hindret.

Ofta funderar ryttaren mycket över hur den ska få hästen att ” komma rätt” på hindret. Om hästen galopperar i ett jämnt tempo, som  är anpassat för uppgiften, så är chansen att den kommer rätt mycket stor. Problemet är att ryttaren ofta har en snävare ram för vad som är ”rätt” än vad hästen har.

Många gånger krånglar ryttaren till det genom att förändra hästens galopp i anridningen, då är risken ganska stor att hästen kommer ” fel”. Känner hästen att ryttaren litar på sin galopp så förbereder hästen sig på språnget och taxerar själv. Ryttaren behöver träna på att ge hästen så bra förutsättningar som möjligt, genom rätt tempo och rätt väg, sedan behöver hästen ta ansvar för själva hoppningen. Vi kan inte lyfta den över !

När häst och ryttare tillsammans har förtroende för uppgiften så kan svårighetsgraden ökas genom att hästens galopp stärks och förståelsen mellan häst och ryttare blir bättre och bättre genom erfarenhet och träning.