Självtest Mental styrka

Här kan du göra prova att göra ett självtest

Självtest Mental styrka

Hur bedömer du din mentala styrka just nu?

Hur mycket störs du av egna negativa tankar, bilder och känslor?

Hur presterar du under press och att vara bäst när det gäller?

Hur mycket störs du av att andra tycker eller säger negativa saker om dig eller din häst?

Hur mycket tror du på din egen förmåga i nya situationer?

Hur mycket störs du av yttre omständigheter, till exempel andra ekipage på framridning, väder och vind?

Hur bra är du på att hantera när det inte går som du tänkt dig?

Fyll i din mailadress så får du ditt svar skickat!