Alla har vi ju drömmar om hur vår fina häst ska utvecklas och bli om inte en mästerskapshäst, så i alla fall en mycket trevlig ridhäst i sin disciplin.

Hur ska det gå till då?

Många har en inställning till både sin egen och hästens utveckling som ungefär går ut på att ” Vi får se hur det blir, går det så går det” En inställning som inte medverkar till utveckling i någon större grad.

Att sätta tydliga mål för sin egen utveckling och därmed också den häst du rider just nu skapar motivation och energi för att utvecklas och komma framåt. Alla som rider vet att det som inte utvecklas börjar ganska snart att gå bakåt. Vem bestämmer då målen? Jo, det kan bara du göra, för det är du som ska se till att de uppfylls ! Hästen har inte några egna mål för sin utveckling. Det är du som har dem!

Mål ska stämmas av med delmål under vägen. De kan också omformuleras om det sedan med tiden visar sig att det tidigare målet inte längre är viktigt. Men då har ni kommit en bra bit på väg, både du och hästen har fått kunskap och erfarenhet.

Att ha personliga mål för både sig själv och sin häst har en stor del i möjligheten att känna sig nöjd med och kunna mäta sin utveckling.